Historia da gandeiría tradicional galega: Un legado na Galicia de España

A gandeiria tradicional galega ten unha rica historia que se desenvolveu ao longo dos séculos. No século XIX, experimentou cambios significativos influenciados pola agricultura e polas transformacións sociais e económicas. Na Galicia contemporánea, a gandeiria tradicional mantén formas ancestrais, onde a terra e a vida rural seguen sendo fundamentais. A súa contribución á economía agraria […]